ata1

uye7

TCDD Vakfı’na hoşgeldiniz...  //  Kurumsal  //  Mevzuat Kanunlar

DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUSLARI ILE ILISKILERINE DAIR KANUN

  Kanun Numarasi: 5072  RG

 Tarihi ve No          : 29.01.2004 - 25361

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1. - Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluslarini, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakiflar ile bunlarin kamu kurum ve kuruluslari ile iliskilerini düzenler ve kapsar. Kanunla kurulan dernek ve vakiflar, bu Kanun kapsami disindadir. Ancak, bu vakiflarin hangi esas ve usullere göre faaliyette bulunacaklari Vakiflar Genel Müdürlügü tarafindan çikarilacak bir yönetmelikledüzenlenir.

 GEÇICI MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce kurulan dernek ve vakiflar, Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren alti ay içinde, dernek tüzüklerini veya vakif senetlerini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir.  Dernek tüzügünü veya vakif senedini alti ay içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen veya bu Kanuna aykiri islemleri tespit edilen dernek ve vakiflar, genel hükümlere göre kapatilir. Kapatilan dernek mallari Hazineye, vakif mallari ise Vakiflar Genel Müdürlügüne intikal eder. Ayrica, dernek tüzügünü veya vakif senedini bu süre içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen yöneticiler hakkinda 3 üncü maddenin birinci fikrasi hükümleri uygulanir.

  Yürürlük  MADDE 4. - Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

 Yürütme  MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  Temel Ilkeler     Madde 2. -a) Dernek ve vakiflar, kamu kurum ve kuruluslarinin ismini alamaz, bu kurum ve kuruluslarin hizmet binalari ve müstemilati içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluslara ait araç ve gereci kullanamaz.

 b) Dernek ve vakiflar kamu kurum ve kuruluslarinin sunduklari hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kisilerden ücret, bagis, katki payi ve benzeri adlar altinda herhangi bir karsilik alamaz.

 c) Kamu hizmetlerinde kullanilan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun kapsamindaki dernek ve vakiflardan temin edilmesi istenemez.

 d) Kamu görevlileri görev unvanlarini kullanarak dernek ve vakif organlarinda görev alamaz.

 e) Dernek ve vakif organlarinda görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakki veya baska bir ad altinda herhangi bir karsilik alamaz.

 f) Dernek ve vakiflarin yardim toplama ve bagis kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalistirilamaz. g) Kamu kurum ve kuruluslarinin bütçelerinden bu Kanun kapsamindaki dernek ve vakiflara ödenek, yardim veya herhangi bir kaynak aktarilamaz.

 h) Kamu kurum ve kuruluslari, personel maas ve ücretlerinden, kaynaginda kesinti yaparak bu Kanun kapsamindaki dernek ve vakiflara aktarma yapamaz.

 i) ihaleyi yapan kurum ve kurulus bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluslarla ilgili her ne amaçla kurulmus olursa olsun vakif ve dernekler ile bunlarin sermayesinin yarisindan fazlasina sahip olduklari sirketler, bu kurum ve kuruluslarin 2886 sayili Devlet ihale Kanununa göre yapacaklari ihalelere katilamazlar.

 Cezalar  MADDE 3. - 2'nci maddede belirtilen ilkelere aykiri hareket eden kamu görevlileri ile dernek ve vakif yöneticileri, eylemleri baska bir suç olusturmadigi takdirde, üç aydan bir yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilir. Ayrica dernek ve vakif yöneticileri hakkinda görevden alma islemi uygulanir. Hizmetin verilebilmesi için dernek veya vakfa bagis yapilmasi ya da kullanilacak malzemenin dernek veya vakiftan temin edilmesinin zorunlu kilinmasi nedeniyle, kamu hizmeti engellenmis veya geciktirilmis ise ceza yari nispetinde artirilarak tatbik edilir. Dernek tüzügü veya vakif senedi bu Kanuna aykiri olan veya bu Kanuna aykiri islemleri tespit edilen dernek ve vakiflar, genel hükümlere göre kapatilir. Kapatilan dernek mallari Hazineye, vakif mallari ise Vakiflar Genel Müdürlügüne intikal eder. Bu dernek ve vakiflarin yöneticileri hakkinda birinci fikra hükümleri uygulanir.

Bağlı Ortaklıklarımız

devak            raytur            vsepet           vakdes          

 

 raytestlogo               

   Devak Sigorta        Raytur Seyahat Acentesi        v-sepet                 Vak-des                        Raytest