ata1

uye7

TCDD Vakfı’na hoşgeldiniz...  //  Kurumsal  //  Mevzuat Yönetmelikler

 

TCDD’ YI GELISTIRME VE TCDD PERSONELI

DAYANISMA VE YARDIMLASMA VAKFI

TOPTAN ÖDEME FONU

YÖNETMELİĞİ

I. BÖLÜM

 

 

 

  AMAÇ VE TANIMLAR

  AMACI  Madde 1- Bu yönetmeligin amaci, Vakif Senedinin 14/e  maddesinde belirtilen Toptan Ödeme Fonuna Üyelik ve yükümlülüklerine iliskin düzenleme getirmektir.

        TANIMLAR  Madde 2- Bu yönetmelikte geçen;

  a)      “TCDD”, Türkiye Cumhuriyeti Devlet demiryollari Isletmesi Genel Müdürlügü’ nü,

  b)      “Vakif”, TCDDD’ yi Gelistirme ve TCDD Personeli Dayanisma ve Yardimlasma Vakfi’ ni,

  c)      “YÖNETMELIK”, Toptan Ödeme Fonu Yönetmeligi’ ni,

  d)      “TÖF”, Toptan Ödeme Fonunu,

  e)      “TÖF ÜYESI” TÖF’ e dahil olan Vakif üyesini,

  f)        “TÖF AIDATI”, TÖF üyesinin ödeyecegi aylik miktari,

  g)      “BORÇLANMA MIKTARI”, TÖF üyesinin azami 20 yil süre ile hizmetlerini geriye dogru borçlanabilecegi miktari,  h)      “TOPTAN ÖDEME”, Toptan ödemeye hak kazanan TÖF üyesine ödenecek miktari,

  i)        “NEMA”, aidat, aidat artirimi ve hizmet borçlanma tutarlari bu Yönetmelige göre elde edilen diger gelirler ile  TÖF’ e  aktarilan Vakif  katkisinin isletilmesinden saglanan safi kâri,

  j)        “HIZMET SÜRESI”, TÖF üyesinin borçlanma dahil aidat ödedigi süreyi ifade eder.

     II. BÖLÜM

  KAPSAM, AIDATLAR VE VAKIF KATKISININ

      GENEL ESASLARI  YÖNETMELIKTEN YARARLANACAKLAR

  Madde 3- Vakif üyeleri, üyelik  formu  ve taahhütname  imzalamak   suretiyle TÖF’ e  üye olurlar. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm mükellefiyetleri yerine  getirmek  kosuluyla Yönetmelik hükümlerinden yararlanirlar.

         GÖREVDEN AYRILMALARDA VE DIGER AYRILMALARDA

  ÜYELIK DURUMU

  Madde 4- TÖF üyesi iken askerlik nedeni ile veya ücretsiz izinli olarak görevinden ayrilanlarin, her ay ödemeleri gereken aidat. Aidat artirimi ve hizmet borçlanma mükellefiyetlerini yerine getirdikleri taktirde üyelikleri kesintisiz devam eder. Tekrar göreve döndüklerinde, ayri kaldiklari süre içinde ödemedikleri aidat, aidat artirimi ve hizmet borçlanma tutarlarini  Vakfa yazili olarak müracaat ederek, o tarihteki en yüksek mevduat faizi ile birlikte en çok 10 ay içinde ödedikleri taktirde, yine üyelikleri kesintisiz devam eder.     TÖF üyesi iken askerlik ve ücretsiz izin disinda görevinden ayrilanlar,

    -         Vakif üyeligini kaybedenlerin,

    -       Bu Yönetmeligin 5. maddesine göre aidat, aidat artirimi ve hizmet borçlanma tutarlarini,yazili uyariya ragmen iki ay üst üste ve o tarihteki en yüksek mevduat faizi ile birlikte def’ aten ödemeyenlerin TÖF üyeligi sona erer.

   ÜYE AIDATLARI VE BORÇLANMA MIKTARI

  Madde 5- Toptan ödemeden yararlanmak için, TÖF üyesinden alinacak aidat, aidat artirimi ve hizmet borçlanmasi tutarlarinin ödeme sekli ve zamani asagida gösterilmistir.

     a)      TÖF aidati, TÖF üyesinin brüt maasindan 01/01/1995 tarihinden itibaren her ay %2 oraninda kesilecek meblagdan tesekkül eder.     TÖF üyesi, Vakfa müracaat ederek, kendilerinden daha fazla aidat kesilmesini isteyebilir. Bu sekilde kesilen aidat, TÖF üyesinden %2 oraninda kesilen en yüksek aidattan fazla olamaz.

     b)      TÖF üyesi bu yönetmeligin yürürlüge giris tarihinden itibaren kamuda ve özel sektördeki geçmis hizmetlerini borçlanmak isteyebilir. Hizmet borçlanma tutarlarini en çok 12 ayda esit taksitlerle ödedigi taktirde üyeligi hizmet baslangicindan geçerli olur.     Borçlanmada üyenin ilk ise giris yili dikkate alinir. Hesaplamada tam yil olarak degerlendirilir.     TÖF üyesi kamuda ve özel sektördeki geçmis hizmetlerinin tamamini üye olduklari tarihte borçlanabilir. Bu borçlanma süresi kesinlikle 20 yili geçemez.

                       Borçlanma miktari, 1994 yili dahil geriye dogru her yil için 600.000.TL.’ dir.

     1995 yilindan itibaren borçlanma miktarini tespite Vakif Yönetim Kurulu yetkilidir.

     VAKIF KATKISI

  Madde 6- TÖF’ e yapilacak Vakif katkisi, Vakif Senedine göre, elde edilecek kaynak ve gelirlerin bir bölümünden tesekkül eder. Vakif katkisi her sene Vakif Yönetim Kurulu’ nun teklifi üzerine, Vakif Mütevelli Heyetince belirlenir.

     ÜYE KESENEKLERININ (AIDAT, AIDAT ARTIRIMI VE HIZMET  BORÇLANMA TUTARLARININ) HESAPLARDA GÖSTERILMESI  Madde 7- TÖF üyelerinin ayliklarindan kesilen aidatlar, (aidat artirimi dahil) ve bizzat Vakfa yatirdiklari hizmet borçlanma tutarlari “üyeler hesabinda”,     Vakif Katkisi, “Vakif Katkisi hesabinda”,

     TÖF üyeligi hakkini kaybeden, TÖF’ den ayrilan üyelere ödenmeyen Vakif katkisi ve nemasi ile bu durumdaki üyelere ödenmeyen aidat, hizmet borçlanma ve aidat artirim tutarlarinin nemalari, ayrica zamaninda ödenmeyen kesenekler sebebiyle alinan faizler, “diger gelirler hesabinda” gösterilir.

     AIDAT KESILME VE GÖNDERILME SEKLI

  Madde 8- Üyelerden 5. maddeye göre kesilecek aidatlar, TCDD Genel Müdürlügü tarafindan, maaslarindan Vakif adina tahsil edilir. TCDD’ ce tahsil edilen aidatlar, 10 gün içinde Vakif hesabina yatirilir.

   ÜYE KESENEKLERI ÜZERINDE HAK TALEP EDILEMEYECEGI

  Madde 9- Üyelerden alinan kesenekler ve Vakif katkisi, Vakif Senedine ve bu Yönetmelige göre üyelere ve hak sahiplerine toptan ödemenin karsiligini ve Vakfin mallarini olusturdugundan, bunlar üzerinde, gerek üyeler ve gerek diger hak sahipleri ve üçüncü sahislar, Vakif senedinde ve bu Yönetmelikte düzenlenen hususlar disinda hiçbir hak talep edemezler. Vakif tarafindan saglanan toptan ödeme üyelere ve hak sahiplerine yönelik oldugundan, bu hak hiçbir sekilde baslarina devir temlik ve terkin edilemez. Edilse bile bu tasarruf, Vakif yönünden hükümsüz sayilir.     Bundan baska, iflas veya borçtan dolayi sahsen takip edilmesi halinde dahi üye, alacaklilar lehine toptan ödemeden mahrum edilemez ve Vakfa karsi kovusturmada bulunulamayacagi gibi Vakif mallarina da basvurulamaz.

  MEVCUTLARIN ISLETILMESI

  Madde 10- Üyelerden alinan kesenekler, diger gelirler ve Vakif katkisinin, mümkün olan en yüksek getiriyi saglayacak sabit getirili menkûl kiymetlerde, banka faizinde ve repoda nemalandirilmasi esastir.  Ayrıca isteyen üyelerin birikimleri alternatif bankalarda veya fonlarda değerlendirilebilir.Bunun disindaki nemalandirmaya Mütevelli Heyet yetkilidir.

   III. BÖLÜM

  TOPTAN ÖDEME  TOPTAN ÖDEMEDEN YARARLANMANIN GENEL ESASLARI

  Madde 11- Toptan Ödemeye Hak Kazanabilmek için; 

Fiilen 25 yil veya bu Yönetmelige göre geçmis hizmetlerini geriye dogru 20 yila kadar borçlanmak ve asgari 5 yil fiilen her ay aidat ödemek suretiyle, 25 yil ödemede bulunmak sarttir.   Görevleri geregi 20 yilda emekli olanlar için bu süre asgari 5 yil fiilen her ay aidat ödemek sartiyla 20 yil olarak uygulanacaktir.   “Toplu Ödeme Fonunda geçmis hizmetlerini geriye dogru 20 yila kadar borçlanarak ve 5 yil fiilen her ay aidat ödeyerek 25 yilini dolduran üyeler ile görevleri geregi 20 yilda emekli olma hakki bulunup, fiilen 5 yil her ay aidat ödeyerek ve geriye dogru 15 yil borçlanarak, 20 yilini dolduran üyeler toptan ödemeye hak kazanirlar.   Üyeler, toptan ödemeye hak kazandiklari tarihten itibaren toptan ödeme talebinde bulunmayarak, Toplu Ödeme Fonuna aidat yatirmaya devam etmeleri halinde, Vakif katki ve nemasindan yararlanirlar.

      TOPTAN ÖDEME YARDIMI VE HESAPLANMASI

   Madde 12- Toptan Ödeme; üyeler hesabi, Vakif katkisi hesabi ve diger gelirler hesabinda toplanan meblaglar ve nemalarindan olusur.


Üyeler, Vakif katkisi ve diger gelirler hesaplarinin isletilmesinden  elde edilen nemalardan, Vakfin yaptigi masraflar çikarilir ve ait oldugu yilda bu hesaplara masraf payi olarak intikal ettirilir.   Üyelerin diger gelirler hesaplarinda toplanan meblaglar ve masraf payi çikarilmis, nemalari, üyelerin birikimleri ile orantili olarak hesaplara masraf payi olarak intikal ettirilir.   Her yil Mütevelli Heyeti tarafindan belirlenerek, Toplu Ödeme Fonuna aktarilan katki payi, üyeler hesabina “ESIT ORANDA” dagitilir.


Toptan Ödemeye hak kazanmis üyeye yapilacak toptan ödeme miktari;   Mütevelli Heyeti tarafindan kabul edilerek, kesinlesmis en son Bilanço ve Gelir-Gider cetveline göre birikmis miktar ile bu miktara talep ettigi tarihe kadar Kamu Bankalari mevduat faiz hadleri uygulanarak hesaplanan nema ve talep etmis oldugu tarihe kadarki biriken TÖF aidatlarinin toplamindan olusur.

   TOPTAN ÖDEME YERI VE ZAMANI


Madde 13- Toptan Ödemeye hak kazanan üyelere veya yasal vekil ve temsilcilerine, ödemeye hak kazanilan yila ait bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarinin tasdikini müteakip, 2 ay içinde Vakfin merkezinin bulundugu yerde toptan ödeme yapilir.


Ödemeye hak kazanilan tarih ile ödemenin yapilacagi tarih arasindaki süre için, Devlet Bankasi olan Ziraat Bankasi faiz hadleri uygulanir. Ancak, yasal vekil veya temsilcilerine ödemede bulunabilmek için üyenin hayatta olduguna dair yeni tarihli bir belgenin Vakfa ibrazi zorunludur. Ödeme esnasinda üyenin Vakfa herhangi bir borcu varsa tahsil edilerek bakiyesi ödenir.

  IV. BÖLÜMAIDATLARIN GERI VERILMESI  GERI VERILME ESASLARI

  Madde 14- Degisik nedenlerle TÖF üyeliginden ayrilanlara ve TÖF üyelik hakkini kaybedenler ile ölen varislerine;

  a)      TÖF üyelik hakkini kaybedenlere ve ilk 3 yilda (3 yil dahil) TÖF’ den ayrilanlara, üyeler hesabina üye adina geçilen meblag nemasiz olarak 6 ay sonra,

  b)      3-10 yil (10 yil dahil) arasinda TÖF’ den ayrilanlara, üyeler hesabina üye adina geçirilen meblag, birikmis nemasinin %70 ile birlikte 10 ay sonra,

  c)      10-15 yil (15 yil dahil) arasinda TÖF’ den ayrilanlara, üyeler hesabina üye adina geçirilen meblag, birikmis nemasinin %80 ile birlikte 4 ay sonra,

  d)      15 yildan sonra TÖF’ den ayrilanlara, üyeler hesabina üye adina geçirilen meblag, birikmis nemasinin %90’ i ile birlikte 2 ay sonra,

  e)      TÖF üyesi iken ölenlerin varislerinin talebi üzerine, üyeler hesabina üye adina geçirilen meblag, nemalari ile birlikte, gerekli evrakin ibrazini takiben 3 ay içinde, ödenir. Ödemede müracaat tarihi esas alinir.

Bağlı Ortaklıklarımız

devak            raytur            vsepet           vakdes          

 

 raytestlogo               

   Devak Sigorta        Raytur Seyahat Acentesi        v-sepet                 Vak-des                        Raytest